جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان فارس(آزمایشی)

city
   
 
  • معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   وحیدرضا

   نام

   محمودزاده

   نام خانوادگی

   07132275032

   شماره تماس

   mahmoudzadeh@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوار چهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت فارس

   نشانی

   معاونت

   سمت

   معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   سید رضا

   نام

   ساداتی

   نام خانوادگی

   07132286162

   شماره تماس

   sadati@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوار چهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت فارس

   نشانی

   رییس اداره بازرگانی خارجی

   سمت

   معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   سید ابراهیم

   نام

   حسینی

   نام خانوادگی

   07132281433

   شماره تماس

   e-hosseini@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوار چهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت فارس

   نشانی

   رییس اداره امور اصناف وتشکلها

   سمت

   معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   مهدی

   نام

   حسنی

   نام خانوادگی

   07132289861

   شماره تماس

   hassani@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوار چهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت فارس

   نشانی

   رییس اداره بازرگانی داخلی

   سمت

   معاونت امور بازرگانی وتوسعه تجارت

   مهران

   نام

   افراسیابی

   نام خانوادگی

   07132285328

   شماره تماس

   پست الکترونیک

   بلوار چهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت فارس

   نشانی

   رییس اداره فرش

   سمت

مجموع بازدیدها : 3,412,244
تعداد بازدید امروز : 1,920
آخرین به روزرسانی : 14:18  1398/02/02