جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان فارس(آزمایشی)

city
   
 
  • طرح های پژوهشی اجرا شده

   طرح های پژوهشی اجرا شده

    

   برخی طرح های پژوهشی  انجام شده(حوزه تجارت)

   1-بررسی وضعیت موجود و تنگناهای صادرات محصولات منتخب باغی استان فارس 

   2-بررسی وضعیت موجود و تنگناهای صادرات محصولات منتخب زراعی فارس

   3-راهکارهای افزایش صادرات واحدهای صنعتی استا ن فارس

   4-راهکارهای افزایش سرمایه گذاری خارجی در  استان فارس ( در بخش گردشگری)

   5-اندازه گیری کسب و کار تجارت الکترونیکی در بخشهای اقتصادی استان

   6-بررسی ظرفیتهای ذخیره سازی کالا و زیرساختهای تجارت خارجی استان فارس

   7-تدوین پروژه های عملیاتی برنامه راهبردی توسعه تجارت خارجی

   8- بررسی اقتصادی تولید وصادرات مرکبات در استان فارس

   9-بهینه سازی تولید صادراتی محصولات کشاورزی فارس

   10-تدوین برنامه راهبردی توسعه روابط اقتصادی و تجاری ج.ا.ایران با قاره افریقا

     11-امکان سازی ایجاد خوشه  های  صادراتی دراستان فارس          

   12-بررسی عوامل موثر بر کیفیت نان ( مطالعه موردی شهرستان شیراز)

   13-بررسی تأثیر عملکرد بخش مالی بر رشد صادرات غیرنفتی استان فارس

   14-بررسی مسائل بازرگانی انجیر و تدوین استراتژی صادرات انجیردراستان فارس 

   15-شناخت رفع موانع و ایجاد ارتباط بین تقاضای بازار جهانی و فعالیت بافندگان( قالی و قالیچه )

   16-عملکرد صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی استان فارس در یک روند ده ساله

   17- شناخت توانمندی ها و پتانسیل های صادراتی و بازرگانی شهرستان های منتخب استان فارس

   18- بررسی اقتصادی راه های افزایش بهره وری و توسعه صادرات دام و طیور در استان فارس

   19-بررسی دلائل عدم انجام تشریفات کالاهای صادراتی استان از گمرک شیراز

   20- شناسایی توانمندی رقابتی محصولات عمده صادراتی صنعتی فارس وراههای توسعه انها

    

    
    
    
    
      

    

مجموع بازدیدها : 3,339,789
تعداد بازدید امروز : 181
آخرین به روزرسانی : 09:49  1397/12/29