جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان فارس(آزمایشی)

city
   
 
  • حوزه ریاست

   حوزه ریاست

   ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس


   فریبرز

   نام

   رضا زاده

   نام خانوادگی

   07132283816 07132286361 07132285325 دورنگار

   شماره تماس

   imt@farsimt.ir , FRezazadeh@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   خیابان هفت تیر روبروی بیمارستان شفا

   نشانی

   سرپرست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس

   سمت

   ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس

   مریم

   نام

   تابعی

   نام خانوادگی

   07136461661

   شماره تماس

   mtabei@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   میدان دانشجو ابتدای بلوار شهید چمران اولین کوچه

   نشانی

   اداره آموزش وپژوهش

   سمت

   ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس

   زهره

   نام

   خواجه نسب

   نام خانوادگی

   07132275044

   شماره تماس

   @farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوارچهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت

   نشانی

   اداره محیط زیست ،بهداشت،ایمنی وانرژی

   سمت

   ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس

   عباس

   نام

   اکبری

   نام خانوادگی

   07132318695

   شماره تماس

   @farsimt.ir

   پست الکترونیک

   خیابان هفت تیر روبروی بیمارستان شفا

   نشانی

   امور حقوقی

   سمت

   ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس

   سید حسین

   نام

   کوثری

   نام خانوادگی

   07132273259

   شماره تماس

   kosari@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوارچهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت

   نشانی

   مسئول روابط عمومی

   سمت

   ریاست سازمان صنعت،معدن وتجارت استان فارس

   حسن علی

   نام

   رحمانیان

   نام خانوادگی

   07132280631

   شماره تماس

   hrahmanian@farsimt.ir

   پست الکترونیک

   بلوارچهل مقام سازمان صنعت،معدن وتجارت

   نشانی

   مسئول اطلاع رسانی ومیز خدمت

   سمت

مجموع بازدیدها : 3,339,815
تعداد بازدید امروز : 207
آخرین به روزرسانی : 09:49  1397/12/29